Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i posjetitelja naše mrežne stranice te sigurnost osobnih podataka koje nam navedeni pružaju putem naše mrežne stranice.

Ovom obavijesti se opisuje vrsta informacija koje možemo prikupiti od Vas kada posjetite našu mrežnu stranicu i objašnjava kako možemo upotrebljavati dobivene podatke. Navodimo i korake koje aktivno poduzimamo da bismo Vaše podatke zaštitili. Obavijest također opisuje ponuđene izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem Vaših osobnih podataka prilikom posjeta našoj mrežnoj stranici.

Koje informacije prikupljamo i kako ih koristimo?

Prilikom samog posjeta našoj web stranici ne prikupljamo osobne podatke o Vama (kao što su Vaše ime, prezime,kontakt). Navedene podatke prikupljamo samo ako ih dobrovoljno pošaljete pomoću kontakt obrasca, a odnose se na Vaše ime i prezime, e-mail, uslugu za koju ste zainteresirani te poruku koju možete/ne morate poslati. Ispunjavanjem navedenih podataka i slanjem kontakt obrasca dajete privolu za prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sa svrhom informiranja i povratnog kontaktiranja. Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 i više godina, a za mlađe osobe privolu daje roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Iznimka se odnosi na podatke koji upućuju da je ugrožen Vaš ili život drugih ljudi. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Nadalje, navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Knjigovodstvo
U svrhu ispunjavanja zakonskih poreznih obaveza dijelimo podatke s našim knjigovodstvom. Navedeno se odnosi na fakture koje izdajemo i primamo, a u svrhu ispunjavanja poreznih prijava i obaveza na kraju svake godine.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se prikupljaju putem kontakt forme su: ime i prezime, e-mail, usluga za koju ste zainteresirani i dodatna poruka koju po želji šaljete.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo optimalno upravljali našom mrežnom stranicom i osigurali najbolja tehnička rješenja te razumjeli kako se posjetitelji kreću našom mrežnom stranicom u cilju poboljšanja Vašeg iskustva korištenja.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt forme na našoj mrežnoj stranici ili slanjem pošte na našu adresu koja je navedena na dnu stranice.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše mrežne stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.